Tjänster inom markentreprenad, schaktning m.m.

 1. SNÖRÖJNING
  Med våra maskiner kan vi hålla såväl landsvägar som mindre vägar snöfria.
 2. VÄGBYGGNATION
  Vi bygger alla typer av vägar. Vi tillhandahåller fiberduk och annat som kan behövas för ditt vägbygge.
 3. KABELPLÖJNING
  Vi utför kabelplöjning av alla typer av kabel såsom tele, fiber och kraft.
 4. BYGGNADSSCHAKTNING
  Vi gräver husgrunder och alla typer av byggnadsschaktning.
 5. DRÄNERING
  Vi utför dränering av hus och åkermark och allt däremellan.
 6. AVLOPPSANLÄGGNING
  Vi har komplett sortiment av materiel och kan utföra kompletta avloppsanläggningar och VA-arbeten med infiltration enligt gällande regler.
 7. ENERGIKLIPPNING
  Med klipp kapacitet upp till 35cm och möjlighet att koppla till alla våra grävmaskiner kan vi snabbt och enkelt röja undan och ta tillvara på buskar och träd.
 1. MASKINBÄRGNING
  Vi utför bärgning av de flesta typer av maskiner.
 2. FÖRSÄLJNING AV MARKANLÄGGNINGSMATERIAL
  Vi säljer alla typer av materiel för markavvattning, dränering, och vägtrummor till konkurrenskraftiga priser.
 3. BUSKRÖJNING
  Med vårat buskröjningsaggregat så ser vi till att hålla såväl vägar som betesmarker öppna.
 4. MARKBEREDNING
  Med vår bandgrävmaskin ser vi till att nästa generation skog får en så bra start som möjligt.
 5. DIVERSE GRÄVARBETEN
  Vi löser dina behov av grävning
 6. VÄGSLADDNING
  Med en vägsladd ifrån FMG håller vi såväl din byväg som skogsbilväg i gott skick.