Tjänster inom markentreprenad, schaktning m.m.

 • Snöröjning

  Med våra maskiner kan vi hålla såväl landsvägar som mindre vägar snöfria.

 • Vägbyggnation

  Vi bygger alla typer av vägar. Vi tillhandahåller fiberduk och annat som kan behövas för ditt vägbygge.

 • Kabelplöjning

  Vi utför kabelplöjning av alla typer av kabel såsom tele, fiber och kraft.

 • Byggnadsschaktning

  Vi gräver husgrunder och alla typer av byggnadsschaktning.

 • Dränering

  Vi utför dränering av hus och åkermark och allt däremellan.

 • Avloppsanläggning

  Vi har komplett sortiment av materiel och kan utföra kompletta avloppsanläggningar och VA-arbeten med infiltration enligt gällande regler.

 • Maskinbärgning

  Vi utför bärgning av de flesta typer av maskiner.

 • Försäljning av markanläggningsmaterial

  Vi säljer alla typer av materiel för markavvattning, dränering, och vägtrummor till konkurrenskraftiga priser.

 • Buskröjning

  Med vårat buskröjningsaggregat så ser vi till att hålla såväl vägar som betesmarker öppna.

 • Markberedning

  Med vår bandgrävmaskin ser vi till att nästa generation skog får en så bra start som möjligt.

 • Diverse grävarbeten

  Vi löser dina behov av grävning