Komplett maskinpark för anläggningsarbeten

Lännen 8800i – 2016

Utrustning för kabelplöjning, buskröjning, maskinbärgning.

Hitachi zx 130 LCN – 2014

En bandgrävmaskin med räckvidd på 8,5 m utrustad med rototilt. Används vid markbredning, skogsdikning, avloppsarbeten och då jobben kräver en allsidig maskin.

Hitachi zx 130 LCN – 2015

En bandgrävmaskin med räckvidd på 8,5 m utrustad med rototilt. Används vid anläggningsarbeten, jordvärmeplöjning, byggnation av dammar och då jobben kräver en allsidig maskin.

Hitachi zx 210LC – 2007

En bandgrävmaskin med räckvidd på 9,5m utrustad med rototilt. Används på våra tyngre arbeten som nybrytning av skogsbilväg, kantskärning och större anläggningsarbeten.

Valtra T191 – 2009

Används så väl till snöröjning, vägsladdning, transport av material med tippkärra och flytt av grävmaskiner.

Valtra T193 – 2013

Utrustad med ett 3 meter hyvelblad ifrån drivex så håller vi dina grusvägar i schack. Används också till snöröjning, vägsladdning, transport av material med tippkärra och flytt av grävmaskiner.

Valtra T193- 2015

Utrustad med frontlastare som lyfter 3 ton. Används till så väl snöröjning och vägsladdning som till transport av material med tippkärra och flytt av grävmaskiner.