Anläggningsföretag med bred kompetens

Johns Gräv & Service AB är ett anläggningsföretag som startades som en enskild firma våren 2002 av John Sveningsson.

Företaget är idag ett familjeföretag med fyra delägare. Vid årsskiftet 2006-2007 ombildades företaget till aktiebolag efter en sammanslagning mellan Johns Gräv & Service och Svebo Emballage AB.

Vi vänder oss till både privatpersoner och företag i och omkring Hestra, Småland.

Sedan den dag stormen Gudrun drog in över Småland har skogsbolag och elkraftbolag varit två av våra större kunder. Vi kör för både Eon/Elkraftsbyggarna, Sandahls och det lokala bredbandsbolaget BiggNet. Vi har ett nära samarbete med Axelssons Åkeri och Norra Unnaryds Grus.

Till en början innehöll maskinparken en Lännen grävlastare. I dagsläget så har vi fyra stycken olika grävmaskiner och tre stycken traktorer.

Vi är idag sammanlagt fem anställda i företaget. Vårt motto är att ”inget jobb är för litet”. Vi åtar oss stora som små uppdrag, allt från snöröjning och buskröjning till kabelplöjning och byggnadsschaktning.

Som kund hos Johns Gräv & Service AB ser vi till att du får ett väl utfört arbete. Vi värnar om en bra kundkontakt, där ärlighet och en bra dialog är i fokus.